เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมอังกฤษไทยอังกฤษ 英泰英词典 English-Thai-English Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 191013 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
(as) sick as a parrot  search with google 

[idm.] ผิดหวังมาก
ความหมายอื่น : อิจฉา, ริษยามาก

(as) slippery as an eel  search with google 

[idm.] จับตัวยาก
ความหมายอื่น : คดเคี้ยวเก่ง

(as) snug as a bug (in a rug)  search with google 

[idm.] อบอุ่นและน่าอยู่

(as) sober as a judge  search with google 

[idm.] ไม่เมา
ความหมายอื่น : มีสติสมบูรณ์, มีสติดี

(as) soft as a baby's bottom  search with google 

[idm.] อ่อนนุ่มมาก

(as) sound as a bell  search with google 

[idm.] มีสุขภาพแข็งแรง
ความหมายอื่น : สมบูรณ์ดี

(as) steady as a rock  search with google 

[idm.] มั่นคงมาก

(as) strong as an ox  search with google 

[idm.] แข็งแรงมาก

(as) stubborn as a mule  search with google 

[idm.] ดื้อมาก

(as) thick as thieves  search with google 

[idm.] เป็นเพื่อนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายอื่น : เป็นมิตรกับ

Page:  « Prev ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13... Next »