เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมอังกฤษไทยอังกฤษ 英泰英词典 English-Thai-English Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 191013 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
(as) happy as can be  search with google 

[idm.] มีความสุขมาก

(as) happy as Larry  search with google 

[idm.] มีความสุขมาก
ความหมายอื่น : มีอิสระมาก

(as) happy as the day is long  search with google 

[idm.] มีความสุขมาก
ความหมายอื่น : มีอิสระมาก

(as) hard as a rock  search with google 

[idm.] แข็งมาก
ความหมายอื่น : แข็งเหมือนหิน

(as) hard as nails  search with google 

[idm.] ใจร้าย
ความหมายอื่น : ใจดำ, ใจโหด, เลือดเย็น

(as) hard as nails  search with google 

[idm.] โหดร้าย
ความหมายอื่น : ใจร้าย

(as) hard as nails  search with google 

[idm.] แข็งมาก

(as) hard as stone  search with google 

[idm.] แข็งมาก
ความหมายอื่น : แข็งเหมือนหิน

(as) high as a kite  search with google 

[idm.] เมา (เหล้าหรือยา) (คำไม่เป็นทางการ)

(as) hot as hell  search with google 

[idm.] ร้อนมาก (คำไม่เป็นทางการ)

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »