เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมอังกฤษไทยอังกฤษ 英泰英词典 English-Thai-English Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 191013 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
(as) cool as a cucumber  search with google 

[idm.] มีสติ
ความหมายอื่น : ครองสติได้

(as) cunning as a fox  search with google 

[idm.] เจ้าเล่ห์
ความหมายอื่น : เจ้าอุบาย

(as) dead as a doornail  search with google 

[idm.] ตาย

(as) dead as dodo  search with google 

[idm.] ตาย
ความหมายอื่น : หมด, สูญสิ้น, หมด

(as) different as chalk from cheese  search with google 

[idm.] แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

(as) different as night and day  search with google 

[idm.] แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

(as) drunk as a lord  search with google 

[idm.] เมามาก

(as) drunk as a shunk  search with google 

[idm.] เมามาก

(as) dry as dust  search with google 

[idm.] แห้งมาก

(as) dull as dish-water  search with google 

[idm.] น่าสนใจมาก

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »