เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมอังกฤษไทยอังกฤษ 英泰英词典 English-Thai-English Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 191013 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
(as) blind as a bat  search with google 

[idm.] สายตาฝ้าฟาง
ความหมายอื่น : ตาบอด

(as) bold as brass  search with google 

[idm.] ไร้ยางอาย
ความหมายอื่น : ไม่เกรงกลัว

(as) bright as a button  search with google 

[idm.] ซนมาก

(as) busy as a bee  search with google 

[idm.] ยุ่งมาก

(as) clean as whistle  search with google 

[idm.] สะอาดมาก

(as) clear as crystal  search with google 

[idm.] ชัดเจน
ความหมายอื่น : ชัดแจ้ง, เข้าใจง่าย

(as) clear as crystal  search with google 

[idm.] ชัดมาก

(as) clear as mud  search with google 

[idm.] ไม่เข้าใจ
ความหมายอื่น : ไม่สามารถเข้าใจได้

(as) cold as charity  search with google 

[idm.] เย็นชา

(as) cold as charity  search with google 

[idm.] เย็นมาก

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »