Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

There are 119991 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Tick to search all glossaries


Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
Term Definition
Hold住  search with google 

(holdzhù)สามารถควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้

Hold住  search with google 

(holdzhù)เอาอยู่

K歌之王  search with google 

(Kgēzhīwáng)ร้องเพลงเก่ง (ราชาหรือเจ้าพ่อคาราโอเกะ)

ก.พ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)  search with google 

公务员考试gōng wù yuán kǎo shì

กก  search with google 

孵 fū

กก(ต้น)  search with google 

灯心草 dēng xīn cǎo

กง  search with google 

轮状物 lún zhuàng wù

กงกรรมกงเกวียน  search with google 

因果报应 yīn guǒ bào yìng

กงกาง,โกงกาง  search with google 

红树 hóng shù,红树林 hóng shù lín,海榄雌 hǎi lǎn cí

กงการ  search with google 

事务shì wù,事情shì qing

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »