เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้

เรียนภาษาจีน

บทเรียนภาษาจีนนี้บันทึกจากรายการสอนภาษาจีนทางวิทยุเมื่อหลายปีก่อน อาจมีบางบทที่หายไปบ้าง แต่คิดว่ายังคงมีประโยชน์เลยนำมาเผยแพร่ครับ
ขออภัยที่ไม่สามารถหาเอกสารประกอบบทเรียนได้

บทที่ 1 - 10

คลิ๊กเพื่อฟัง

บทที่1
{audio}บทที่1|/PrimezeroTools/sound/T01.mp3{/audio}
บทที่2
{audio}บทที่2|/PrimezeroTools/sound/T02.mp3{/audio}
บทที่3
{audio}บทที่3|/PrimezeroTools/sound/T03.mp3{/audio}
บทที่4
{audio}บทที่4|/PrimezeroTools/sound/T04.mp3{/audio}
บทที่5
{audio}บทที่5|/PrimezeroTools/sound/T05.mp3{/audio}
บทที่6
{audio}บทที่6|/PrimezeroTools/sound/T06.mp3{/audio}
บทที่7
{audio}บทที่7|/PrimezeroTools/sound/T07.mp3{/audio}
บทที่8
{audio}บทที่8|/PrimezeroTools/sound/T08.mp3{/audio}
บทที่9
{audio}บทที่9|/PrimezeroTools/sound/T09.mp3{/audio}
บทที่10
{audio}บทที่10|/PrimezeroTools/sound/T010.mp3{/audio}


 

บทที่ 11 - 20

บทที่11
{audio}บทที่11|/PrimezeroTools/sound/T11.mp3{/audio}
บทที่12
{audio}บทที่12|/PrimezeroTools/sound/T12.mp3{/audio}
บทที่13
{audio}บทที่13|/PrimezeroTools/sound/T13.mp3{/audio}
บทที่14
{audio}บทที่14|/PrimezeroTools/sound/T14.mp3{/audio}
บทที่15
{audio}บทที่15|/PrimezeroTools/sound/T15.mp3{/audio}
บทที่16
{audio}บทที่16|/PrimezeroTools/sound/T16.mp3{/audio}
บทที่17
{audio}บทที่17|/PrimezeroTools/sound/T17.mp3{/audio}
บทที่18
{audio}บทที่18|/PrimezeroTools/sound/T18.mp3{/audio}
บทที่19
{audio}บทที่19|/PrimezeroTools/sound/T19.mp3{/audio}
บทที่20
{audio}บทที่20|/PrimezeroTools/sound/T20.mp3{/audio}


 

บทที่ 21 - 30

บทที่21
{audio}บทที่21|/PrimezeroTools/sound/T21.mp3{/audio}
บทที่22
{audio}บทที่22|/PrimezeroTools/sound/T22.mp3{/audio}
บทที่23
{audio}บทที่23|/PrimezeroTools/sound/T23.mp3{/audio}
บทที่24
{audio}บทที่24|/PrimezeroTools/sound/T24.mp3{/audio}
บทที่25
{audio}บทที่25|/PrimezeroTools/sound/T25.mp3{/audio}
บทที่26
{audio}บทที่26|/PrimezeroTools/sound/T26.mp3{/audio}
บทที่27
{audio}บทที่27|/PrimezeroTools/sound/T27.mp3{/audio}
บทที่28
{audio}บทที่28|/PrimezeroTools/sound/T28.mp3{/audio}
บทที่29
{audio}บทที่29|/PrimezeroTools/sound/T29.mp3{/audio}
บทที่30
{audio}บทที่30|/PrimezeroTools/sound/T30.mp3{/audio}


 

บทที่ 31 - 40

บทที่31
{audio}บทที่31|/PrimezeroTools/sound/T31.mp3{/audio}
บทที่32
{audio}บทที่32|/PrimezeroTools/sound/T32.mp3{/audio}
บทที่33
{audio}บทที่33|/PrimezeroTools/sound/T33.mp3{/audio}
บทที่34
{audio}บทที่34|/PrimezeroTools/sound/T34.mp3{/audio}
บทที่35
{audio}บทที่35|/PrimezeroTools/sound/T35.mp3{/audio}
บทที่36
{audio}บทที่36|/PrimezeroTools/sound/T36.mp3{/audio}
บทที่37
{audio}บทที่37|/PrimezeroTools/sound/T37.mp3{/audio}
บทที่38
{audio}บทที่38|/PrimezeroTools/sound/T38.mp3{/audio}
บทที่39
{audio}บทที่39|/PrimezeroTools/sound/T39.mp3{/audio}
บทที่40
{audio}บทที่40|/PrimezeroTools/sound/T40.mp3{/audio}


 

บทที่ 41 - 50

บทที่41
{audio}บทที่41|/PrimezeroTools/sound/T41.mp3{/audio}
บทที่42
{audio}บทที่42|/PrimezeroTools/sound/T42.mp3{/audio}
บทที่43
{audio}บทที่43|/PrimezeroTools/sound/T43.mp3{/audio}
บทที่44
{audio}บทที่44|/PrimezeroTools/sound/T44.mp3{/audio}
บทที่45
{audio}บทที่45|/PrimezeroTools/sound/T45.mp3{/audio}
บทที่46
{audio}บทที่46|/PrimezeroTools/sound/T46.mp3{/audio}
บทที่47
{audio}บทที่47|/PrimezeroTools/sound/T47.mp3{/audio}
บทที่48
{audio}บทที่48|/PrimezeroTools/sound/T48.mp3{/audio}
บทที่49
{audio}บทที่49|/PrimezeroTools/sound/T49.mp3{/audio}
บทที่50
{audio}บทที่50|/PrimezeroTools/sound/T50.mp3{/audio}


 

บทที่ 55 - 60

บทที่55
{audio}บทที่55|/PrimezeroTools/sound/T55.mp3{/audio}
บทที่56
{audio}บทที่56|/PrimezeroTools/sound/T56.mp3{/audio}
บทที่58
{audio}บทที่58|/PrimezeroTools/sound/T58.mp3{/audio}
บทที่59
{audio}บทที่59|/PrimezeroTools/sound/T59.mp3{/audio}
บทที่60
{audio}บทที่60|/PrimezeroTools/sound/T60.mp3{/audio}