เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้

เนื้อหา

Chinese Text Annotation

Type Chinese Text into the text box (example : 我是泰国人) Then click Annotate button.
 
กรุณาเลือกเครื่องหมายกำกับการออกเสียง Pinyin(พินอิน) Zhuyin(จู้อิน)
เลือกการแสดงผล
แสดงความหมาย

(Maximum characters: 200)
You have characters left.

Annotated Result:

PinYin Keyboard - PinYin Editor

They are two ways to write in pinyin : using the tone number (example: Zhong1wen2) or using the virtual keyboard.Chinese Characters Practice Sheet generator

This tools automatically generates Chinese practice sheet for you. Input your desired chinese words seperated by comma (,)(example : 我,爱,你) then input the number of boxes you want and then click "Get Practice Sheet". Practice sheet will automatically show up.


Character(s) : number of boxes :

Write Chinese with Pinyin (IME)

Enter your text in pinyin the principal zone, then choose the corresponding character.

ERROR_FILE

Convert between Simplified and Traditional chinese

Convert Simplified Chinese (GB) To Traditional Chinese (BIG5) and Simplified Chinese To Traditional Chinese.

Chinese Text